(door)verwijzers - professionals

Klik hier om u aan te melden voor een intakegesprek


Tijdens werkdagen wordt u binnen 24 uur teruggebeld.

Velden met een * dienen ingevuld te worden.

IGHD Zorgpaden op basis van Minnesota model

Kwaliteit

IGHD SGGZ Verslavingszorg heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut gedeponeerd, maakt actief gebruik van ROM, evalueert op basis van een TUSSENROM in SDM (ook in MDO) en is voor het bewaken van haar kwaliteit aangesloten bij SBGGZ, maakt gebruik van BRaM en werkt volledig via het EPD van Medicore.

Doelgroep

IGHD SGGZ Verslavingszorg biedt Specialistische Verslavingszorg aan louter patiënten met een ZZP 5 die in een ambulante setting (met naar keus professioneel begeleide huisvesting) een zeer intensief multidisciplinair behandelprogramma volgen met een zorgpad gebaseerd op onder meer het evidence based Minnesota model.

Criteria: IGHD SGGZ Verslavingszorg behandelt uitsluitend patiënten met Afhankelijkheid. Er is altijd sprake van co morbiditeit op As-I en/of op As-II. Tevens zijn er meerdere, ernstige problemen op As-IV. De GAF is in alle gevallen lager dan 60.

Indicatiestelling

Tijdens de uitgebreide intake procedure wordt er in MDO (o.l.v. eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar Diagnose Fase /psychiater) beslist of patiënt in aanmerking komt voor behandeling door IGHD SGGZ Verslavingszorg of met advies terugverwezen wordt naar de doorverwijzer.

In geval van noodzakelijke DETOX, geschiedt dit bij één van onze partners.

Programma

Het intensieve, dagelijkse behandelprogramma omvat een aantal vaste behandelmodule’s. (psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie) en bestaat voor 80% uit groepstherapie / behandeling in groep (groepen van maximaal 5 personen) en 20% uit face-to-face contacten. Deze één op één contacten gaan specifiek in op de co morbiditeit en bieden extra steun. In de behandeling is structurele aandacht voor het systeem.

zorgpad1

zorgpad2

Zorgpaden

IGHD SGGZ Verslavingszorg biedt in 2017 naast het vertrouwde Basis Programma ook het zorgpad Preventief & Kort speciaal voor recidivisten in korte remissie met dreigende terugval en/of welke reeds eerder een klinisch 12-stappen programma hebben doorlopen.

bp afbeelding  p&k afbeelding

E-Health

Patiënten kunnen in het kader van Terugval Preventie 24/7 terecht bij het IGHD E-health Online Support systeem.

direct naar CONTACT