Verzekering

Klik hier om u aan te melden voor een intakegesprek


Tijdens werkdagen wordt u binnen 24 uur teruggebeld.

Velden met een * dienen ingevuld te worden.

IGHD Geheel Verzekerde Zorg

Behandeling in de basisverzekering bij álle verzekeraars

IGHD verslavingszorg is een SGGZ instelling voor medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Uiteraard geldt hier een wettelijk vastgesteld eigen risico.

Wij zijn toegelaten door de WTZi (Wet Toelatingen Zorginstellingen).

Bij IGHD verslavingszorg hoef je het bedrag van de behandeling niet vooruit te betalen. Wij declareren rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar middels een DBC.

Het kan zijn in het geval van niet gecontracteerde zorg dat uw zorgverzekeraar in de polis heeft staan dat zij verslavingszorg slechts deels vergoed. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op behandeling, hebben wij er voor gekozen om u dan toch zonder eigen bijdrage te behandelen. Wij nemen genoegen met de vergoeding die de zorgverzekeraar aan ons betaalt en zullen u geen kosten in rekening brengen. Het verschil tussen de kosten van de behandeling en de gedeeltelijke vergoeding (niet gecontracteerde zorg) van de zorgverzekeraar zullen wij voor onze rekening nemen.

NIEUWS:

Sinds kort heeft IGHD verslavingszorg ook een overeenkomst met:

Erkende instelling

IGHD verslavingszorg is als instelling opgenomen in het register ‘Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners’ (AGB). Onze AGB-code is 22227306. Zo zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Declaratie van uw behandeling via DBC’s

IGHD verslavingszorg maakt gebruik van de wettelijk voorgeschreven Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC is een bundeling van zorg die aan u verleend wordt, zoals de diagnose, eventueel nader onderzoek, een of meer behandelingen etc. De tijd die IGHD van uw behandeling besteedt wordt opgenomen in de DBC. Hierin worden de minuten opgenomen waarin u fysiek met uw behandelaar spreekt. Dat is de directe tijd. Ook worden de minuten opgenomen die de behandelaar besteedt aan bijvoorbeeld het opstellen van uw behandelplan, het opstellen van het verslag van een behandelcontact, het plegen van een telefoontje of een overleg met collega’s over uw behandeling. Dit is de indirecte tijd. De declaratietijd is dus meer dan de tijd waarin u contact heeft gehad met uw behandelaar.

Voorwaarden voor het openen van een DBC

IGHD verslavingszorg kan een DBC alleen openen (en een behandeling starten) als u een geldige verwijzing heeft van bijvoorbeeld uw huisarts, als u verzekerd bent (de wettelijk verplichte basisverzekering) en als u een geldig identiteitsbewijs heeft getoond.

Hoofdbehandelaar

Vanaf 1 januari 2014 is een medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. Meestal is de hoofdbehandelaar niet uw persoonlijk behandelaar, maar voert de hoofdbehandelaar wel meerdere gesprekken per DBC met u. Uw persoonlijk behandelaar en uw groepsbehandelaar stemmen de aanpak en uw voortgang van de behandeling met de hoofdbehandelaar af.

Eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico van 385 euro (2016). Dit kan anders zijn als u gebruik maakt van bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft afgesloten. Het kan ook zijn dat u zelf een hoger risico heeft gekozen, en daarmee ook een lagere premie.
Of en in welke mate u met de behandeling bij IGHD verslavingszorg uw eigen risico aanspreekt, hangt af van de vraag of in het kalenderjaar al eerder andere zorg heeft gekregen die onder basisverzekering valt. Mocht uw eigen risico aangesproken worden, ontvangt u van de verzekeraar een factuur nadat IGHD verslavingszorg de DBC heeft gefactureerd. Afhankelijk van het moment van starten van de DBC (bijvoorbeeld in november van een bepaald jaar) en het moment van afsluiten van de DBC (bijvoorbeeld) na een jaar, kunt u nog een jaar later een factuur ontvangen voor het aanspreken van uw eigen risico in het vorige kalenderjaar.

Welke tijdbesteding valt onder uw DBC bij IGHD verslavingszorg?

  • het telefonische intakegesprek met de hulpverlener van de Aanmeldservice;
  • de persoonlijke intakegesprekken met de (hoofd)behandelaar;
  • de verslaglegging van behandelsessies;
  • eventuele consultatie (met uw goedkeuring) van huisarts of medisch specialisten bij wie u in behandeling bent;
  • eventuele consultatie van instellingen waar u eerder in behandeling bent geweest;
  • de behandeling;
  • de tijd die de behandelaar besteedt aan administratie en inhoudelijk overleg over uw behandeling.

Ook indien u tussentijds afziet van verdere behandeling worden activiteiten die tot dat moment hebben plaatsgevonden, in rekening gebracht bij uw verzekeraar.

Voor meer informatie, bel onze casemanagers op 010 423 27 11.

door naar CONTACT